Kontakt

MAK-Wanicki Broker Sp. z o.o.

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39,

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839121,

NIP: 521389582

e-mail: wanickibroker@makubezpieczenia.pl

tel:+48(22) 852 30 61

tel: +48 609 770 983

Napisz do nas!