Ubezpieczenia osobowe i życiowe

Pracujemy na własnych systemach informatycznych. Każdy nasz klient otrzymuje indywidulane dostępy do swoich polis. W czasie realnym każdy ma możliwość zarządzać własnym programem.

  • Grupowe Ubezpieczenie na Życie
  • Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Kapitałowym
  • Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne
  • Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  • Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)