Ubezpieczenia agro

  • ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatą budżetu państwa,
  • ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego,
  • dedykowane programy dla producentów,
  • dedykowane programu dla producentów:
  1. Drobiu (w tym producenci jak konsumpcyjnych)
  2. Trzody chlewnej;
  3. Bydła mlecznego i mięsnego;
  • ubezpieczenie budynków i budowli,
  • ubezpieczenie maszyn stacjonarnych, urządzeń i wyposażenia,
  • ubezpieczenie materiałów, zapasów i innych środków obrotowych w gospodarstwie.