Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenie należności (kredytu kupieckiego) i gwarancje ubezpieczeniowe to doskonałe narzędzie pozwalające zwiększyć wiarygodność firm.

Ograniczenie konieczności angażowania własnych środków finansowych bezpośrednio wpływa na optymalizację danych finansowych przedsiębiorstw.