Likwidacja szkód

Pracujemy na własnych systemach informatycznych likwidacji szkód.

  • W imieniu naszych klientów zgłaszamy szkody i monitorujemy Zakłady Ubezpieczeń
  • Wprowadzamy u klienta procedury likwidacji szkód
  • Prowadzimy archiwizację dokumentów szkodowych
  • Prowadzimy korespondencję z klientami, serwisami naprawczymi i zakładami ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód
  • Analizujemy dane szkodowe klienta i przekazujemy wnioski poparte szczegółowymi raportami.